Boven- en ondergrondse bosklepel werkzaamheden

Met de inzet van de bovengrondse bosfrees kunnen bospercelen, singels, takhout e.d. bovengronds bewerkt worden; houtig materiaal wordt verkleind en verklepeld. Boomstobben zijn hierbij geen probleem voor ons, ook deze kunnen worden gefreesd.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd om het betreffende perceel bovengronds weer toegankelijk te maken.

Nadat het terrein bovengronds is bewerkt door de bovengrondse bosfrees kunnen wij het terrein desgewenst bewerken met de ondergrondse bosfrees. Met deze machine kunnen wij het perceel bewerken tot een maximale instelbare diepte van circa 35 cm.

Met deze machine kunnen wij de aanwezige stobben, boomwortels en het bovengrondse verklepelde materiaal, verklepelen en verwerken in de grond.

Neem contact op voor meer informatie