Groeiplaatsverbetering

SEKO Boomverzorging past reeds 40 jaar met groot succes groeiplaatsverbetering toe bij bomen. Steeds vaker zien wij situaties waarbij de groeiplaats van de boom niet optimaal is voor een gezonde groei van de boom, met als resultaat een verminderde conditie.

Veelal zijn de oorzaken hiervan een verdichting van de groeiplaats, een verschraalde grondstructuur, niet passende grondsoorten bij de boom of aangerichte wortelschades door eerder uitgevoerde graafwerkzaamheden bijvoorbeeld. In veel van deze situaties, kunnen wij een passende oplossing bieden, door de groeiplaats te beluchten in combinatie met het aanbrengen van de juiste voedingstoffen.

Wij voeren de groeiplaatsverbeteringswerkzaamheden uit, met een door ons en voor ons ontwikkelde machine, waarbij wij gebruik maken van pneumatische kracht.

Ook is SEKO uw specialist op het gebied van bladluisbestrijding.

Neem contact op voor meer informatie